O nama

SZR I AUTOPREVOZNIK
ŽELJKO ĐURIĆ
Branešci, Čajetina

Osnovana je 2005. godine za drumski prevoz tereta.

MAŠINE ZA ISKOP, PREVOZ I PRIPREMU TERENA. 2008. godine proširujemo delatnost sa nabavkom mašina za iskop. Nasipanje puteva, kao i iskop i priprema terena za izgradnju objekata je naša specijalnost. Vršimo i prevoz svih vrsta rastresitih materijala (zemlje, šljunka, separiranog peska, jalovine, tampona, rizle i lomljenog kamena) na gradilišta.

FABRIKA BETONA. 2019. godine smo nabavili novu fabriku betona sa mešalicom kapaciteta 1m3. Kvalitet proizvodnje betona dodatno unapređujemo dodavanjem odgovarajućih aditiva. Trudimo se da poboljšamo kvalitet usluga, nabavkom novije i savremenije opreme i tako izađemo u susret svim zahtevima klijenata sa kojima radimo.

OPREMA. Od opreme raspolažemo sa kamionima kiperima nosivosti od 3t do 25t, mikserima za prevoz betona, mikser pumpama, bagerima sa pneumatskim čekićem, kao i sa kombinovanom mašinom, valjkom i buldožerom.

Naše usluge

Kakva pomoć Vam je potrebna?

Proizvodnja, prevoz i pumpanje svih vrsta kvalitetnih betona.

Beton

Proizvodnja, prevoz, pumpanje betona

Rušenje objekata, priprema terena za izgradnju objekata

Rušenje, priprema

Pripremni radovi za izgradnju objekata

Iskop i odvoz zemlje, nasipanje puteva i platoa

Zemljani radovi

Iskop, nasipanje...

Nabavka i prevoz svih vrsta frakcija na gradilišta

Prevoz, nabavka

Snabdevanje gradilišta

Naši korisnici o nama